රාජපක්ෂවරුන්

රාජපක්ෂලාව එළවීමට රැවුල් වවාගත් කුඩුකාරයන්ට නොහැකී; පොදුජන පෙරමුණේ ශක්තිය පෙන්වීමට සූදානම් – සනත් නිශාන්ත

රාජපක්ෂවරුන්ට නැවත බලය ලබාගත හැකි යැයි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සනත් නිශාන්ත පැවසීය. ඔහු සඳහන් කළේ,...

අපි ඉන්නකන් ජනාධිපතිතුමාට ෆේල් වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ; කොවිඩ් නිසා අහිමි වූ වසර 2 ලබාදිය යුතුයි – ඩයනා

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් ජනාධිපතිවරයාට නැති වූ වසර දෙකක කාලය පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකේ බලය පාවිච්චි කර යළි ලබාදීමට යෝජනාවක් ගෙන ආ...