රවී කුමුදේශ්

ගැටලුවලට තවදුරටත් විසඳුම් ලබා නොදුනහොත් මාර්තු 2වනදා සිට යළි අඛන්ඩ වර්ජනයක – සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදීන්

තම ගැටලුවලට තවදුරටත් විසඳුම් ලබා නොදුනහොත් ලබන මාර්තු 2 වනදා සිට යළි අඛන්ඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කරන බව සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදීන්ගේ සම්මේලනය...

ඔමික්‍රෝන් රටට ඇතුලු වෙනවා කියන්නේ, වසන්තය ඉවර වෙනවා සත්තයි – රවී කුමුදේශ්

දකුණු අප්‍රික්‍රාවෙන් හඳුනාගෙන ඇති දරුණු කොවිඩ් ප්‍රභේදයක් වන ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදයට මෙරටට ඇතුළු වීමට ඉඩ නොතැබීම සඳහා ඉතාම සැලකිලිමත් වියයුතු බවත්...

(VIDEO) සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයා හිතාගෙන ඉන්නව එයා නිර්දේශ ගන්න ඕන එයා දන්න අදුනන විශේෂඥගෙන් විතරයි කියල

සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයා සිතා සිටිනුයේ ඔහු දන්නා අදුනන විශේෂඥගේ නිර්දේශ පමනක් ලබා ගත යුතු බවත්, ඇමතිවරයා පවසන දේ පවා ඔහු ඇසීමට...

You may have missed