රවීන්ද්‍ර ජඩේජා

ඉන්දීය තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක රවීන්ද්‍ර ජඩේජාට දඩයක්

සංචාරක ඔස්ට්‍රේලියාව සමග පැවති පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය ක්‍රීඩා කළ ඉන්දීය තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක රවීන්ද්‍ර ජඩේජාට තරග ගාස්තුවෙන් 25%ක දඩයක්...