රත්මලානේ කුඩු අංජු

රුපියල් කෝටි 3කට ආසන්න රත්මලානේ කුඩු අංජුගේ දේපල තහනම්

ඩුබායි රටේ සැඟව සිටින මහා පරිමාණ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙක් වන රත්මලානේ කුඩු අංජු නැමැත්තාගේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමෙන් මිලදී ගත් බව කියන රුපියල්...