යෝජනා

ලංකාව මන්ද පෝෂණයෙන් ලෝකයේ 7වන සහ දකුණු ආසියාවේ 2වන තැන; ගොඩ එන්න යෝජනා 5ක්

පවතින තත්ත්වයට නිවැරදි හා කඩිනම් විසදුම් ලබා නොදුනහොත් දැනටමත් යම් මට්ටමකින් පවතින පෝෂණ ගැටලු මන්දපෝෂිත අනාගත පරපුක් බිහි කිරීම දක්වා...

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේ ප්‍රචාරක ලේකම්ගෙන් ඩොලර් අර්බුදයට යෝජනා තුනක්

රට තුළ පවතින ඩොලර් අර්බුදයට ක්‍ෂණික විසඳුම් ලබාගත හැකි යෝජනා තුනක් තමන් විසින් ජනාධිපතිවරයා, අගමැතිවරයා ඇතුළු බලධාරීන්ට යොමු කළ බව...

සෞඛ්‍ය සේවාව අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා දුරකථන අංකයක්

මෙරට සෞඛ්‍ය සේවාව සම්බන්ධයෙන් ජනතාවට ඇති චෝදනා, යෝජනා, දුක්ගැනවිලි ඇතුලු සියලු අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා කෙටි දුරකථන අංකයක් හදුන්වා දී...

You may have missed