යුරෝපා රටවල්

2023 වසරේ මුල් මාස 8ට 200,387ක් රැකියා සඳහා විදේශ ගත වෙලා

2023 වසරේ මුල් මාස 8ක කාලය තුළ ශ්‍රී ලාංකිකයින් 200,387ක ප්‍රමාණයක් රැකියා සඳහා විදේශ ගතවී තිබේ. ඉන් පිරිමි ශ්‍රමිකයින් ප්‍රමාණය...

වසර 500කට පසු යුරෝපා රටවල් දරුණු නියඟයකට මුහුණ දෙයි

යුරෝපා මහද්වීපයේ රටවලින් තුනෙන් එකක් දරුණු නියඟයකට මුහුණ දෙමින් සිටින බව කාලගුණ විද්‍යාඥයෝ අනතුරු අඟවති. මෙම අනතුරු ඇඟවීම කර ඇත්තේ...