යුපුන් අබේකෝන්

යුපුන් අබේකෝන්ගෙන් මීටර 100 නව දකුණු ආසියානු වාර්තාවක්

යුපුන් අබේකෝන් මීටර 100 පිරිමි ධාවන ඉසව්වට නව ශ්‍රී ලංකා සහ දකුණු ආසියානු වාර්තාවක් පිහිටු විය. යුපුන් අබේකෝන් මෙම වාර්තාව...

කෙටිදුර ධාවන ශුරී යුපුන් අබේකෝන් ආසියානු වාර්තාවක් බිඳහෙළයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කෙටිදුර ධාවන ශුරී යුපුන් අබේකෝන් ඊයේ ඉතාලියේ පැවති මලල ක්‍රීඩා උළෙලකදී නව ආසියානු වාර්තාවක් පිහිටුවීමට සමත්ව තිබේ. මීටර්...

දකුණු ආසියාවේ වේගවත්ම මිනිසා ලංකාවේ යුපුන් අබේකෝන්

තත්පර 10.16කින් මීටර් 100 අවසන් කරමින් යුපුන් අබේකෝන් දකුණු ආසියාවේ වේගවත්ම මිනිසා වෙයි ජර්මනියේ ඩෙසාවෝ හි පැවති මලල ක්‍රීඩා තරඟයකදී...