යුනිසෙෆ් සංවිධානය

‘යුනිසෙෆ්’ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිතයා වාහාම රටින් පිටුවහල් කරන්න – රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදය

ව්‍යජ තොරතුරු පදනම්ව ශ්‍රී ලංකා මන්දපෝෂණයෙන් දෙවැනි ස්ථානයට පත්ව ඇතැයි ප්‍රසිද්ධ කළ ‘යුනිසෙෆ්’ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිතයා වාහාම රටින් පිටුවහල්...

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමුන්ගේ අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් යුනිසෙෆ් සංවිධානය මානුෂීය ආයාචනයක

ඉදිරි මාස 07 තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ළමුන්ගේ ඉහළ යන අවශ්‍යතාවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල හෙවත්, Unicef සංවිධානය...

කොරොනා නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා සහ තරුණ පරපුර මුහුණ දෙන ගැටලු උග්‍ර වෙලා – UNICEF

කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා සහ තරුණ පරපුර මුහුණ දෙන ගැටලු උග්‍ර වී ඇතැයි යුනිසෙෆ් සංවිධානය පවසයි. වයිරසය හේතුවෙන්...