යුනිසෙෆ් සංවිධානය

යුනිසෙෆ් සංවිධානයේ මැදිහත්වීම මත කහ උණ ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් 1500ක්

කහ උණ සඳහා ප්‍රතිශක්තිකරණය ලබාදීමේ එන්නත් 1500ක් ඉදිරි දෙසතිය ඇතුළත මෙරටට ආනයනය කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි. එහි අතිරේක ලේකම්...

‘යුනිසෙෆ්’ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිතයා වාහාම රටින් පිටුවහල් කරන්න – රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදය

ව්‍යජ තොරතුරු පදනම්ව ශ්‍රී ලංකා මන්දපෝෂණයෙන් දෙවැනි ස්ථානයට පත්ව ඇතැයි ප්‍රසිද්ධ කළ ‘යුනිසෙෆ්’ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිතයා වාහාම රටින් පිටුවහල්...

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමුන්ගේ අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් යුනිසෙෆ් සංවිධානය මානුෂීය ආයාචනයක

ඉදිරි මාස 07 තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ළමුන්ගේ ඉහළ යන අවශ්‍යතාවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල හෙවත්, Unicef සංවිධානය...