මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා

මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්ට එරෙහිව අධිකරණයට අපහාස කළ බවට චෝදනා කරමින් පෙත්සමක්

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා අධිකරණයට අපහාස කළ බවට චෝදනා කරමින් ඔහුට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කෙරුණා. පළාත් පාලන ඡන්දයට අයවැයෙන් වෙන්කළ...

මැතිවරණයකට බාධා කරන ඕනෑම නිලධාරියකු හෝ පුද්ගලයෙකු වසර තුනක් හිරේට යැවිය හැකි

මැතිවරණයකට බාධා කිරීමේ වරදට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා සහ පරිපාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ආණ්ඩුවක් යටතේ අවුරුදු තුනක් හිරේට යවන...