මිල සූත්‍රයක්

එළඹෙන ජූලි මාසයේදී යලිත් විදුලි බිල සංශෝධනයක්

එළඹෙන ජූලි මාසයේදී විදුලි බිල සමාලෝචනය කර සංශෝධනය කරන බවට විදුලිබල සහ බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා, ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත්...