මැතිවරණ කොමිසමේ හිටපු සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය

කොට්ඨාස සීමා නීර්ණය කිරීමේ ජාතික කමිටුවක් පත්කරයි

පළාත් පාලන ආයතන සඳහා වූ කොට්ඨාස සීමා නීර්ණය කිරීමේ ජාතික කමිටුවක් අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසින් පත්කර ඇත. ඊට අදාළ...