මැතිවරණය

මැතිවරණ කොමිසම කළ ඉල්ලීමට අදාළ කතානායකගේ ප්‍රතිචාරය මුදල් ඇමතිට

මැතිවරණය සඳහා මුදල් ලබාගැනීමට මැදිහත් වන්නැයි මැතිවරණ කොමිසම කළ ඉල්ලීමට අදාළ සිය ප්‍රතිචාරය මුදල් අමාත්‍යවරයා වෙත යොමුකරන බව කතානායක මහින්ද...

පොදුජන පෙරමුණේ නියෝජිතයින් 120 දෙනෙකුගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අත්හිටුවයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වය දරමින් වෙනත් පක්ෂවලින් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන සාමාජිකයන්ගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අත්හිටුවීමට පොදුජන පෙරමුණ තීරණය කර තිබෙනවා....

පාර්ලිමේන්තුව වහාම කැඳවන්න – ව්පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු 14ක් ඉල්ලීමක්

මැතිවරණය කල් දැමීම සමඟ රටේ උද්ගතවී ඇති තත්වය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව වහාම කැඳවන්නැයි ව්පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු 14 දෙනෙක් සිය...