මාලදිවයින

මාලදිවයිනේ හිටපු ජනාධිපති අබ්දුල්ලා යමීන්ට වසර 11ක සිර දඬුවමක් සහ ඩො. මි 5ක දඩයක්

මාලදිවයිනේ හිටපු ජනාධිපති අබ්දුල්ලා යමීන්ට වසර 11ක සිර දඬුවමක් සහ ඩොලර් මිලියන 5ක දඩයක් නියම කර තිබේ. ඒ, පෞද්ගලික සමාගමකින්...

රාජපක්ෂ මහතා මෙහි පැමිණීම ගැන දැඩි අවධානයෙන් පසු වෙනවා – මාලදිවයින් විපක්ෂ නායිකා දුන්යා මවුමූන්

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂට තම රටට පැමිණීමට ඉඩ සැලසීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කර ඇතැයි මාලදිවයින් විපක්ෂ නායිකා දුන්යා මවුමූන් ප්‍රකාශ කර...

රත්මලාන ගුවන් තොටුපොළ ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් සඳහා වසර 54කට පසු යළි විවෘතයි

රත්මලාන ගුවන්තොටුපොළ යළි ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළක් බවට පත් කර තිබේ. ඒ, වසර 54 කට පසුවයි. ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළක් බවට පත්...