මානව හිමිකම් කොමිසම

විදුලි කප්පාදුවට මානව හිමිකම් කොමිසම කළ ඉල්ලීම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

අධ්‍යාපන පොදු සහතික උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන කාලය තුළ විදුලිය කප්පාදු කිරීම වළකාලමින් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට එරෙහිව අතුරු නියෝගයක්...

මානව හිමිකම් කවුන්සිලයෙන් ලංකාවට දැඩි වාර්තාවක්; වත්කම් අත්හිටුවීම, සංචාරක තහනම ඇතුළු නිර්දේශ රැසක්

මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ වත්කම් අත්හිටුවීම, සංචාරක තහනමක් පැනවීම ඇතුළු නිර්දේශ රැසක් සහිත දැඩි...

ජනපතිගෙන් සර්ව සිංහල මානව හිමිකම් කොමිසමක්

යහපාලන ආණ්ඩුව කාලයේ, ජාතික මානව හිමිකම් ආයතන පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලදී ‘ඒ’ ශ්‍රේණියට උසස්වීමට ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමට හැකිවිය....