මහ සිකුරාදා

බලය අත්හරින්නේ නැතිව ජීවිතත් කාලකණ්නි කරන්න කටයුතු කරන්නේ ඇයි – කාදිනල් හිමි

අත්නොහැරීම තුලින් තමන්ගේ මෙන්ම අනුන්ගේ ජීවිතද විනාශයට පත්වන බව අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් සඳහන් කරයි. මහ සිකුරාදා දේව මෙහෙයට...