මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස්

සහාය දිය යුත්තේ පක්ෂයේ අපේක්ෂකයාට මිස පිටස්තර අපේක්ෂකයකුට නොවේ – පොදුජන පෙරමුණේ සභාපති ජී.එල් පීරිස්

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් අපේක්ෂකයකු ඉදිරිපත්ව ඇති බැවින් සහාය දිය යුත්තේ, පක්ෂයේ අපේක්ෂකයාට මිස පිටස්තර අපේක්ෂකයකුට නොවන බව ශ්‍රී ලංකා...

ඉන්දීය විදෙස් ඇමති 28දා ලංකාවේ සංචාරයකට!

ශ්‍රී ලංකා විදේශ අමාත්‍ය, මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතාගේ ආරාධනයෙන් ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ආචාර්ය එස් ජයිශංකර් මහතා මාර්තු 28-30 දා...