මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව

ජනක රත්නායක මහජන උපයෝගීතා කොමිෂමෙන් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට

ජනක රත්නායක මහතා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත වී තිබෙනවා. ඊට...

විදුලි ගාස්තු නැවන වැඩි නොකිරීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව තීරණය කරයි

විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය කළ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාවේ සියලු සාමාජිකයින් ඒකමතිකව තීරණය කර තිබේ....

විදුලි පරිභෝජනය 25%කින් පහතට – මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව

දෛනික විදුලි පරිභෝජනය 25%කින් පහත වැටී ඇති බව මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව පවසනවා. එහි සභාපති ජනක රත්නායක මහතා කියා සිටියේ...