මන්නාරම පොලීසිය

තහනම් ධීවර දැල් කිලෝ 1418ක් සමඟ වයස 25ක සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට

නාවික හමුදාවල සහ පොලිසිය ඒකාබද්ධව මන්නාරමල උප්පුකුලම් ප්‍රදේශයේ සිදුකළ විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමකදීල නිවසක නීති විරෝධී ලෙස ගබඩා කර තිබූ තහනම්...