මන්දපෝෂණය

ගාසා තීරයේ දරුවන් මියයාම සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යා හැකි – ජගත් සංවිධානය

මන්දපෝෂණය හේතුවෙන් ගාසා තීරයේ දරුවන් මියයාම සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යා හැකි බවට ජගත් සංවිධානය අනතුරු අඟවනවා. වළක්වා ගත හැකි මරණ මේ...

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමුන්ගේ පෝෂණය වෙනුවෙන් ප්‍රංශයෙන් ආධාර

රටේ ළමුන් අතර මන්දපෝෂණය වැළැක්වීමට සහ ඒ සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීමට, ශ්‍රී ලංකාව දරන ප්‍රයත්නයන්ට සහාය වීම සඳහා ප්‍රංශය, යුනිසෙෆ් හරහා...

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන් 14,00,000ට ප්‍රමාණවත් හෝ කිසිදු ආහාරයක් ගන්නේ නෑ

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් තුනෙන් එකක් එනම් දාහතර ලක්ෂයකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ප්‍රමාණවත් හෝ කිසිදු ආහාරයක් නොගන්නා බව වෛද්‍ය පර්යේෂණවලදී තොරතුරු...