මත්කුඩු

රු. කෝටි 8 අධික වටිනා මත්කුඩු සමග පුද්ගලයකු අත්අඩංගුවට

බේරුවල අඹේපිටිය ඩයස්වත්ත ප්‍රදේශයේ සිදුකළ වැටලීමකදී රුපියල් කෝටි 8 අධික වටිනා වටිනාකමින් මත්කුඩු සමග පුද්ගලයකු අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය...