බොරතෙල්

අප්‍රේල් මාසය දක්වා ප්‍රමාණවත් බොරතෙල් තොග පවතිනවා – ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව

අප්‍රේල් මාසය වන තුරු තමන් සතුව ප්‍රමාණවත් බොරතෙල් තොග පවතින බව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසයි. එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙකු...

බොරතෙල් අපනයනය ගැන රුසියාවෙන් දැඩි තීන්දුවක්

රුසියානු බොරතෙල් බැරලයක් ඩොලර් 60කට වඩා වැඩි මුදලකට මිලදී නොගැනීමට ඇමෙරිකාව ඇතුළු බටහිර රටවල් තීරණය කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය...