බිත්තර ආනයනය

කුරුලු උණ රෝගය නැති රටවලින් පමණක් බිත්තර ආනයනය කරන්න – ශ්‍රී ලංකා පශු වෛද්‍ය සංගමය

ශ්‍රී ලංකාවට බිත්තර ආනයනය කිරීමට රජය පියවර ගන්නේ නම් කුරුලු උණ රෝගය නැති රටවලින් පමණක් ඒවා ආනයනය කිරීමට පියවර ගන්නැයි...

බිත්තර ආනයනයට අනුමැතිය ලබා නොදෙන පාර්ශවයන් ගෙන වාර්තාවක් දෙන්න – ජනපති

බිත්තර ආනයනය කිරීමට අනුමැතිය ලබා නොදෙන පාර්ශවයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ලබන සතියේ කැබිනට් මණ්ඩලයට ලබාදෙන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා...

ඉන්දියාවෙන් හෝ පාකිස්තානයෙන් බිත්තර ආනයනය කරොත් බිත්තරයක් රු.30 – 32ට විකුණන්න පුලුවන්

බිත්තර මිල අඛණ්ඩව ඉහළ යාම පාලනය කිරීම සඳහා ඉන්දියාවෙන් හෝ පාකිස්ථානයෙන් බිත්තර ආනයනය කළ යුතු බවත් එසේ නොවුනහොත් පාන් හැර...