බැසිල්

කොවිඩ් රෝගය ව්‍යාප්ත කළේ බැසිල් සහ උදයංග: උලපනේ සුමංගල හිමිගෙන් පෙත්සමක්

යුක්රේන ජාතිකයින් සහ කොවිඩ් ආසාදිත ඉන්දියානුවන් මෙරටට ගෙන්වීම තුළින් කොවිඩ් රෝගය ව්‍යාප්ත කිරීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයන් හිටපු අමාත්‍ය හා පාර්ලිමේන්තු...

බැසිල්ගේ ජනාධිපතිකමට මැඩිල්ලේ හිමිගෙන් කොක්කක්

ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය සහිත බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මෙරට මීළඟ ජනාධිපති වීමේ උත්සාහයක් පවතින බව සිංහලේ සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය මැඩිල්ලේ පඤ්ඤාලෝක හිමි...