බර්ලින්

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිත ජර්මානු යුධ හමුදා නිලධාරීවරුන් දෙදෙනෙක්!

ශ්‍රී ලංකාව භාරව සිටින ජර්මානු හමුදා නිලධාරින් දෙදෙනෙකු, (කපිතාන් ජෙරල්ඩ් කෝච් සහ ලුතිනන් කර්නල් ජෝන් සිහාර්) යන අය 2021 ඔක්තෝබර්...