බදු මුදල්

2023දී අය කිරීමට අපේක්ෂිත බදු මුදල රුපියල් කෝටි 1,66,700ක් – දේශීය ආදායම් කොමසාරිස්

පසුගිය වසරේදී එකතු කරන ලද බදු ප්‍රමාණය රුපියල් කෝටි 86000ක් බවත් මේ වසරේදී අය කිරීමට අපේක්ෂිත බදු මුදල රුපියල් කෝටි...

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තවමත් ජීවත් වන්නේ ලංකා රජයේ වරප්‍රසාද යටතේ – කැබිනට් ප්‍රකාශක බන්දුල ගුණවර්ධන

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තවමත් ජීවත් වන්නේ, හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුට හිමි වරප්‍රසාද යටතේ බව කැබිනට් ප්‍රකාශක බන්දුල ගුණවර්ධන පවසයි. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ...

You may have missed