පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය

මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු කසල තේ කිලෝ ග්‍රෑම් 15842ක් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකා අත් අඩංගුවට

මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු කසල තේ කිලෝ ග්‍රෑම් 15842ක් අත් අඩංගුවට ගත් බව ගම්පොල පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකා නිලධාරිහු පවසති. ගම්පොල...

පාසල් දරුවන්ට මත් කරල් විකිණූ උපකාරක පන්ති ගුරුවරයෙකු අත්අඩංගුවට

පාසල් දරුවන්ට කලක සිට මත් කරල් මුදලට විකිණූ උපකාරක පන්ති ගුරුවරයෙකු කළුතර දකුණු ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිස් විශේෂ කාර්ය...

ගතවූ මාස 15ක කාලය තුළදී STF සිදුකළ වැටලීම් 12,879කදී පුද්ගලයන් 13,774 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

ගතවූ මාස 15ක කාලය තුළදී පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය රට පුරා සිදුකළ වැටලීම් 12,879කදී පුද්ගලයන් 13,774 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති...