පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය වංචාකාරී ලෙස රටින් පිට කරන මූලික ක්‍රමය ඖෂධ මාෆියාවයි – පුබුදු ජයගොඩ

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය වංචාකාරී ලෙස රටින් පිට කරන මූලික ක්‍රමය ඖෂධ මාෆියාව බවත් ඇමතිවරු සහ බලධාරීන් පිස්සු නටමින් සිටින...

ආණ්ඩුව කොළඹ වරාය නගරය වෙනුවෙන් සියලු ආගම්වලට පහර ගසනවා – ජාතික විද්වත් සංඝ සභාව

වත්මන් ආණ්ඩුව කොළඹ වරාය නගරය වෙනුවෙන් රටේ නීතිය බරපත ලෙස නොසලකා හරිමින් සියලු ආගම්වලට පහර ගැසීමක් සිදු කරන බවට බෞද්ධ...