පුත්තලම

මෙවර රාජ්‍ය වෙසක් මහෝත්සවය පුත්තලමේ

මෙවර රාජ්‍ය වෙසක් මහෝත්සවය පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පැවැත්වීමට බුද්ධශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ. ඒ...

මෙවර ගල් අඟුරු ගැනීමේදී විශාල බාධා – ලංකා ගල් අඟුරු සමාගමෙන් නිවේදනයක්

මෙවර ගල් අඟුරු ගැනීමේදී විශාල බාධක ප්‍රමාණයක් පැවතියද කෙසේ හෝ නැව් වාර 35ක ප්‍රමාණයක් ගොඩබෑමට අවශ්‍ය කටයුතු කරමින් පවතින බව...

කුඹුරු අක්කර 20ක් විනාශ කළ තනි අලියා

තනි අලියෙකු කුඹුරු අක්කර 20ක් විනාශ කළ පුවතක් පුත්තලම තබ්බෝව ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වනවා. මේ වන විට ප්‍රදේශයේ කුඹුරු අක්කර පනහකට...