පැමිණිල්ලක්

වල්පාලුව රක්ෂිතය තුළ ඉවත දමා තිබූ ලක්ෂයකට අධික බිත්තර: පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිපාරිභෝගික සේවා අධිකාරියෙන් පැමිණිල්ලක්

පුත්තලම ප්‍රදේශයේ රක්ෂිතයක් තුළ තිබී බිත්තර ලක්ෂයකට අධික ප්‍රමාණයක් හමුවීමේ සිද්ධිය සම්බ්න්ධයෙන් විමර්ශනයක් කරන්නැයි පොලීසියට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ බව වෙළෙඳ...

හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය, හිටපු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන්, නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකොන් අත්අඩංගුවට ගන්නැයි පැමිණිල්ලක්

හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ, හිටපු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු, බස්නාහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකොන් ඇතුළු පිරිසක් අපරාධ නිතියට...

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සෙන්පති නිවෙස (general’s house) ගැන කතානායකට පැමිණිල්ලක්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට විවේක සුව ගැනීම සඳහා පිහිටුවනු ලැබ ඇති නුවරඑළියේ සෙන්පති නිවෙසේ (general's house) ලැගුම් ගැනීම සඳහා ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් සිය...