පාඨලී චම්පික රණවක

විදුලි බිල වැඩිකිරීම හරහා විදුලිබල මණ්ඩලයට පළමු මාස තුනෙන් බිලියන 108ක ආදායමක් – චම්පික රණවක

විදුලිබල මණ්ඩලය නව ගාස්තු අය ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කළ පළමු මාස තුනක කාලයක තුළ රුපියල් බිලියන 108ක පමණ ආදායමක් ලබා ඇති...

පෙට්‍රල් ලීටරයක් 250ට දෙන්න පුළුවන; තෙල් මිල අඩු වීමේ වාසිය පාරිභෝගිකයාට ලැබෙන්නේ නෑ – චම්පික

ලෝක තෙල් මිල දෙස බැලීමේදී පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් දෙසිය පනහකට ලබාදීමේ හැකියාවක් ඇතැයි සමගි ජන බලවේගය පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී...

ඉන්ධන භාවිතය 65% කින් සහ විදුලිය භාවිතය 25% කින් පමණ අඩුවී ඇත – චම්පික රණවක

පසුගිය මාර්තු සිට ජූලි දක්වා ගත වූ මාස 4ක කාලයේදී මෙරට ඉන්ධන භාවිතය සියයට 65 කින් සහ විදුලිය භාවිතය සියයට...

You may have missed