පවුල්

රටේ පවුල් 57ලක්ෂයෙන් 34ලක්ෂයක් ජීවත්වීමට රජයෙන් ආධාර ඉල්ලයි

රටේ පවුල් පනස් හත් ලක්ෂයෙන් තිස් හතර ලක්ෂයක් ජීවත් වීමට උදව් කරන්නැයි රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය...

පෝෂණ ඌණතාවයෙන් පෙළෙන පවුල් 61,000කට මසකට රුපියල් 10,000ක්

පෝෂණ ඌණතාවයෙන් පෙළෙන පවුල් 61,000කට මසකට රුපියල් 10,000 බැඟින් මාස හතරක කාලයකට සහනාධාරයක් ලබා දෙන බව මුදල් ආර්ථික ස්ථායිකරණ හා...

“මම විතරක් මැරෙනවා නම් එන්නත් ඉල්ලන්නේ නැහැ”: එන්නත් ඉල්ලා ගමක්ම විරෝධයක

වැලිවේරිය ඇතිකෙහෙල්ගල්ල බටහිර ප්‍රදේශයේ ජනතාව එන්නත් ඉල්ලා (23) විරෝධතාවයක නිරතවී තිබේ. ඔවුන් පවසන්නේ කොවිඩ් වෛරසය පැතිර යෑමේ දැඩි අවදානමකට මුහුණ...

You may have missed