පරිගණක අපරාධ

2023 වසරේ පරිගණක අපරාධ පැමිණිලි 1,187ක්, 75 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

පරිගණක අපරාධ සම්බන්ධයෙන් මේ වසරේ පුද්ගලයින් 75ක් පමණ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පරිගණක අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය පවසයි. එම කොට්ඨාසයේ සහකාර...

රටවල් රැසක පරිගණක අපරාධ මෙහෙයවූ චීන ජාතිකයින් 38ක් මෙරටදී අත්අඩංගුවට

අලුත්ගම ප්‍රදේශයේ නිවාඩු නිකේතනයක රැඳී සිටිමින් රටවල් රැසක පරිගණක අපරාධ මෙහෙයවූ චීන ජාතිකයින් තිස් අට දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට අලුත්ගම පොලිසියට...