නිවේදනයක්

පාසල් සිසුවියන් සඳහා ලබාදෙන සනීපාරක්ෂක තුවා තිළිණපත් ගැන නිවේදනයක්

2024 වර්ෂයේ පාසල් සිසුවියන් හට සනීපාරක්ෂක තුවා ලබා දීමේ වැඩසටහනේ පළමු අදියර (ඒ-කොටස) 2024.07.10 දිනෙන් අවසන් වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය...

මැතිවරණ නීතිය තවමත් බලාත්මකයි – මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම කල්දමා තිබීම සහ එම ඡන්ද විමසීම පවත්වා අවසන් නොමැති බැවින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 104 ඒ වගන්තිය...

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ උපදේශක පුහුණුකරු තනතුරෙන් මහේල අස්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ උපදේශක පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කළ මහේල ජයවර්ධන එම අනතුරෙන් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත් වූ බව...