නිල වෙබ් අඩවිය

පළමු වතාවට කුරුඳු වගා සංවර්ධනයට නව දෙපාර්තමේන්තුවක්

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ගාල්ල කරන්දෙණිය ප්‍රදේශයේ ඉදිකළ කුරුඳු සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට බදාදා දිනයේ (10) පස්වරුවේ...

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ජනතාවට නිවේදනයක්

තම නිල වෙබ් අඩවිය කිසිදු මාර්ගගත (Online) ගනුදෙනුවක් සඳහා පහසුකම් සලසා නොමැති බව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව අවධාරණය කරවා. ඒ හේතුවෙන් තැපැල්පති...

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු කුළුබඩු ආශ්‍රිත නිල වෙබ් අඩවිය

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු කුළුබඩු ආශ්‍රිත නිල වෙබ් අඩවිය ලෙස www.spicelk.com වෙබ් අඩවිය කර්මාන්ත හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ...