නිලවරණය

2023වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලවරණය සඳහා නිලවරණ කමිටුවක්

ලබන වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලවරණය සඳහා නිලවරණ කමිටුවක් පත්කර තිබෙනවා. විශ්‍රාමලත් අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු මාලනී ගුණරත්න, විශ්‍රාමලත්...

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු ආයතනයේ නව ව්‍යවස්ථාව ඡන්ද සම්මතයි; මීළඟ නිලවරණය ලබන ඔක්තෝබර් 23වැනිදා

එරෙහිව කිසිදු ඡන්දයක් ප්‍රකාශ නොවීමෙන් ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු ආයතනයේ නව ව්‍යවස්ථාව ඡන්ද 61ක් ලබා සම්මතවීමෙන් එහි මීළඟ නිලවරණය ලබන ඔක්තෝබර්...

ප්‍රතිවාදීන් නිලවරණයෙන් ඉවත් වීම නිසා ශම්මි සිල්වා නිතරගයෙන් ක්‍රිකට් සභාපති ධුරයට

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපතිවරයා ලෙස ශම්මි සිල්වා මහතා පිට පිට දෙවැනි වරටත් (20) යළි තේරී පත් විය. ඔහුගේ ප්‍රතිවාදීන්...