නිදහස් වෙළෙඳ ආර්ථිකය

වර්තමාන නායකයින් ගන්නා තීරණවලින් මිනිස්කම සම්පූර්ණයෙන් ම යටකරලා දාලා! නීතිය වල් වැදිලා ! – කාදිනල් හිමි

මෙරටට නිදහස් වෙළෙඳ ආර්ථික ක්‍රමය හඳුන්වා දුන් පුද්ගලයින් සිදු කළේ රටට විශාල විනාශයක් බව අගරදගුරු මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ,කටාන ප්‍රදේශයේ...