නව දේශපාලන බලවේගයක්

43වන සේනාංකයෙන් නව දේශපාලන බලවේගයක්

සියලු දේශපාලන පක්‍ෂවල සහයෝගය ඇතිව ඉදිරියේදී නව දේශපාලන බලවේගයක් නිර්මාණය කරන බව 43වන සේනාංකයේ නායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක...

You may have missed