දෙමළ ජනතාව

ජාතික ගැටලුවට ස්වයං තීරණ අයිතිය සහිත විසඳුමක් ලබා දිය යුතුයි – කේ. සිවාජීලිංගම්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සාමයක් හා නිදහසක් ස්ථාපිත වන්නේ ජාතික ගැටලුවට ස්වයං තීරණ අයිතිය සහිත විසඳුමක් ලබාදීම තුළින් පමණක් බව උතුරු...

ද්‍රවිඩ ප්‍රදේශවල අක්කර 10000 ක‍ ඉඩම් අවදානමේ – අගමැතිගෙන් ඍජුව ප්‍රශ්න කරයි

දෙමළ ජනතාවගේ ඉඩම් උදුරා ගනු ලබන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චාර්ල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී (06) දින අදහස් ප්‍රකාශ කිරිමේ දී...

රජය අතුරුදහන්වුවන්ගේ පවුල් වලට වන්දි ලබා දී යුක්තිය ඉටු කිරීම යට ගැසීමට උත්සාහ කරනවා – ඥාතීන්

දොලොස් වසරකට ඉහතදී බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කරන ලද සිය සමීපතමයන් වෙනුවෙන් යුක්තිය ඉල්ලා සටන් වදින දෙමළ ජනතාව ධනයෙන් හා බලයෙන් යටපත්...

You may have missed