දරු උපත

ලොව වඩාත්ම නොමේරු නිවුන් දරු උපත කැනේඩියානු සහෝදරයෙකු සහ සහෝදරියකට

සති 22කින් උපත ලද කැනේඩියානු සහෝදරයෙකු සහ සහෝදරියක් ලොව වඩාත් නොමේරු දරු උපත ලෙස ගිනස් වාර්තාවලට එක්වී ඇතිබව විදෙස් මාධ්‍ය...