දරුණු නියඟය

වසර 500කට පසු යුරෝපා රටවල් දරුණු නියඟයකට මුහුණ දෙයි

යුරෝපා මහද්වීපයේ රටවලින් තුනෙන් එකක් දරුණු නියඟයකට මුහුණ දෙමින් සිටින බව කාලගුණ විද්‍යාඥයෝ අනතුරු අඟවති. මෙම අනතුරු ඇඟවීම කර ඇත්තේ...