දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම

දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමෙන් 20යි 20 ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරග ලෝක වාර්තාවක්

පන්දුවාර 20යි 20 ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගයක ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හඹා ගොස් ජය ගත් කණ්ඩායම ලෙස දකුණු අප්‍රිකාව ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවීය....