තලෛයිමන්නාරම් මුහුද

හෂීස් මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් සමඟ විදේශීය සැකකරුවන් 03ක් තලෛයිමන්නාරම් මුහුදේදී නාවික හමුදා භාරයට

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව, තලෛයිමන්නාරම, වැලිපර ආශ්‍රිත මුහුදු ප්‍රදේශයේ (05) සිදුකළ විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී, හෂීස් මත්ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 92ක පමණ තොගයක්...