තලවකැලේ තැපැල් කාර්යාලය

බිරිඳගේ ඝාතනයට වසර 14කට පසු සැමියා අත්අඩංගුවට

සිය බිරිඳට පොල්ලකින් පහරදී අමානුෂික ලෙස ඝාතනය කළ පුද්ගලයෙකු පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. මෙම අමානුෂික ඝාතනය 2007දී සිදුව ඇති...