තරුණයින්

අරගලයට සම්බන්ධ තරුණයින් ශාරීරික සහ මානසික පීඩාවන්ට ලක්කිරීම කිසිසේත් අනුමත කළ නොහැක – ඌරුවරිගේ වන්නිලඇත්තෝ

අරගලයට සම්බන්ධ තරුණයින් රඳවා තබාගෙන ඔවුන් ශාරීරික සහ මානසික පීඩාවන්ට ලක්කිරීම කිසිසේත් අනුමත කළ නොහැකි බව ආදිවාසි නායක ඌරුවරිගේ වන්නිලඇත්තෝ...

ඩෙල්ටා උප ප්‍රභේදය පාසැල් ළමුන් සහ තරුණයින් අතර පැතිරීම සුලභයි – චන්න ජයසුමන

මෙරටින් හමුවූ කොරෝනා ඩෙල්ටා උප ප්‍රභේදය පාසැල් ළමුන් සහ තරුණ ප්‍රජාව අතර පැතිරීම සුලභව දැකිය හැකි බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය...