තරගාවලිය

19න් පහල ආසියා කුසලානය සඳහා ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කරයි

19න් පහල ආසියා කුසලානය සඳහා 15 දෙනෙකු ගෙන් සමන්විත ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කර ඇත. සිනෙත් ජයවර්ධනගේ නායකත්වයෙන් සමන්විත සංචිතයේ...

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට 20/20 ජාත්‍යන්තර තරගයෙන් විශිෂ්ට ජයක්

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ බංග්ලාදේශ කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවති තුන්වැනි 20/20 ජාත්‍යන්තර තරගයෙන් විශිෂ්ට ජයක් හිමිකර ගැනීමට...