ඩිලාන් පෙරේරා

රනිල්, බැසිල් ඇතුළු ප්‍රභූ පංතිය ක්‍රියාත්මක කළ කුමන්ත්‍රණය නිසා නිර්ප්‍රභූ පංතිය පරාජය වුනා – ඩිලාන් පෙරේරා

අරගලය තුළද ප්‍රභූ පංතිය ක්‍රියාත්මක කළ කුමන්ත්‍රණය නිසා නිර්ප්‍රභූ පත්තියට නැවත බලය ඒම වලක්වමින් අගෝස්තු 9 වැනිදා අරගලයට ගෙදර යෑමට...

කාබනික පොහොර වලින් තේ වවන්න යනවා කියන එක සරමක් ඇඳගෙන ඔළුවෙන් හිටගන්නවා වගේ වැඩක් – ඩිලාන් පෙරේරා

කාබනික පොහොර මේ රටට අවශ්‍ය වුවත් තේ කර්මාන්තය සඳහා කාබනික පොහොර යොදාගැනීම සාර්ථක ක්‍රියාවක් නොවන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ...

(VIDEO) තම පලාතෙ අවුරුදු ගණනකින් අලුත්වැඩියා නොකරපු පාලමක ඇවිද ගිය ඩිලාන් පෙරේරාට වුනු විපාකය

තම පලාතෙ අවුරුදු ගණනකින් අලුත්වැඩියා නොකරපු පාලමක ඇවිද ගිය ඩිලාන් පෙරේරා මහතා, එම පාලම මත සවිකර තිබූ ලීයක් කැඩී පාලමෙන්...

You may have missed