ඩයස්පෝරාව

ඩයස්පෝරාවට සෘජුව සම්බන්ධ වී ආයෝජන කළ හැකි විදෙස්ගත ලාංකිකයන්ගේ කාර්යාලය (Office of the Overseas) නමින් ආයතනයක්

විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ කාර්යාලය (Office of the Overseas) නමින් ආයතනයක් ස්ථාපිත කිරීමේ කටයුතු දෙසැම්බර් මස වන විට ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී...

නව ආයෝජන අවස්ථා සඳහා එක්වන ලෙස ජනපතිගෙන් බ්‍රිතාන්‍යයේ ශ්‍රී ලාංකික ඩයස්පෝරාවට ආරාධනයක්

සමෘද්ධිමත් ජාතියක් වීමට එකට එක්ව බංකොලොත්භාවයට එරෙහිව සටන් කළ යුතු බව බ්‍රිතාන්‍යයේ ශ්‍රී ලාංකික ඩයස්පෝරාව සමඟ (19) පැවති හමුවකදී ජනාධිපති...

ඩයස්පෝරාව සමග සකච්ඡා කිරීමට සූදානම්; උතුරේ සංවර්ධනයට ආයෝජනය කරන්න – ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ

ඩයස්පෝරාව සමග සාකච්ඡා කිරීමට දැඩි කැමැත්තෙන් පසුවන බවත් උතුරු පළාතේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ආයෝජනයට ඩයස්පෝරාවට ඇරයුම් කරන බවත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ...

You may have missed