ඩයනා ගමගේ

ආගමන හා විගමන පනත යටතේ වරදක් සිදු කර ඇත්නම් ඩයනා අත්අඩංගුවට ගන්න වරෙන්තුවක් අවශ්‍ය නෑ

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේ මහත්මිය ආගමන හා විගමන පනත යටතේ වරදක් සිදු කර ඇත් නම් ඇය අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත්...

රෑ වෙන තුරු වයින් ස්ටෝස් ටික ඇරලා තියන්න ඕන; සුපර් මාර්කට්වලට බියර් ලයිසන් දිය යුතුයි – ඩයනා ගමගේ

වයින් ස්ටෝස් රෑ වෙන තුරු ඇරලා තැබිය යුතු යැයිද සුපර් මාර්කට්වලට බියර් ලයිසන් දිය යුතුයැයිද සංචාරක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේ...

අපි ඉන්නකන් ජනාධිපතිතුමාට ෆේල් වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ; කොවිඩ් නිසා අහිමි වූ වසර 2 ලබාදිය යුතුයි – ඩයනා

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් ජනාධිපතිවරයාට නැති වූ වසර දෙකක කාලය පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකේ බලය පාවිච්චි කර යළි ලබාදීමට යෝජනාවක් ගෙන ආ...