ජාතික ආණ්ඩුවක්

ජාතික ගැටලූව විසඳා ගැනීමට සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් අත්‍යවශ්‍යයි; අපගේ පුර්ණ සහයෝගය – ආර්. සම්බන්දන්

ජාතික ගැටලූව විසඳා ගැනීමට නම් සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් බිහිවීම අත්‍යවශ්‍ය බැවින් එවැනි ආණ්ඩුවකට තම පක්ෂය පුර්ණ සහයෝගය දෙන බව දෙමළ...

සියලු දේශපාලන පක්ෂ එකතුව ජාතික රාමුවක් නිර්මාණය කළ යුතුයි – රනිල් වික්‍රමසිංහ

ජාතික ආණ්ඩුවක් රටට අවශ්‍ය නැති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කරයි. ජාතික ආණ්ඩුවක් බිහි...

69 ලක්‍ෂයට ද්‍රෝහි වී ජාතික ආණ්ඩුවකට පිඹුරුපත් සකස් කරනවා -දේශහිතෛෂී ජාතික ව්‍යාපාරයේ මහ ලේකම් වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර

සර්ව පාක්ෂික සමුළුව උපයෝගි කර ගෙන බෙදුම්වාදී, දේශද්‍රෝහී දේශපාලනඥයන්ගේ එකමුතුවෙන් සැදුම්ලත් ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ පිඹුරුපත් සකස්...