ජසින්තා ගලබඩආරච්චි

ස්කොට්ලන්තයේ වසරේ නැගී එන පාපන්දු ක්‍රීඩිකාවූ ලාංකීය සලකුණ ජසින්තා ගලබඩආරච්චි

ලොව පාපන්දු ශ්‍රේණිගත කිරීම්හි අගිස්සේ පසුවන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට, යුරෝපානු පාපන්දු සමාජයකට ක්‍රීඩා කිරීමද සිහිනයකි.නමුත් මෙම කාරණයෙන් අපට යම් අස්වැසිල්ලක්...